LET Reviewer General Education GenEd: Filipino Part 2

In this website you will find the LET Reviewers in General Education (Gen Ed), Professional Education (Prof Ed) and Area of Specialization.

Below is the LET Reviewer for General Education GENED: Filipino Part 2. The following questions were provided, authorized and approved to be posted by the author, Dr. Carl E. Balita and CBRC.

Note: The LET reviewers 2021 below is unofficial and not directly associated with PRC or the Board of Professional Teachers.

September 2021 LET Related Articles

We encourage the readers/ reviewees to use the comment box after the article for discussion. Meanwhile, answers are already incorporated below the questions.

1. Hindi totoo ang katapangan na ipinapakita ni Vincent sa harap ni Lalie sapagkat BAHAG ANG BUNTOT niya sa harap ng paghihirap.
A. Matapang
B. Matiyaga
C. Duwag
D. Malakas ang loob

2. NAG-ALSA BALUTAN si Claudia dahil sa malimit umanong pananakit ni Reymar.
A. Lumayas
B. Nagtampo
C. Nagtago
D. Nagmaktol

3. Ang ________________ ng mga Nars ay dininig ng komite kahapon.
A. Pakiusapan
B. Pakikipag-usap
C. Ipakiusap
D. Pakiusap

4. Lumapit si Prink kay Eadji at sinabing, “ __________ mo si Landon ng pagkain sa kusina.”
A. Utusan
B. Kunin
C. Kunan
D. Hanapan

5. Nakatulog si Jana sa kanilang opisina dahil sa HIMINGTING ng kapaligiran. Ano ang kahulugan ng salita na nasa malalaking letra?
A. Kaingayan
B. Kapayapaan
C. Lakas ng hangin
D. Katahimikan

6. Ang sentro ng pagdiriwang ng SENTENARYO ay sa Kawit, Cavite. Ang kasing-kahulugan ng salitang nasa malalaking letra ay:
A. Ika-50 taon
B. Panghabang panahon
C. Ikasandaang taon
D. Ika- 25 taon

7. “Ang sinuman ay makabubuo ng matibay na lubid kung pagsasama-samahin ang sinulid.” Ang ibig sabihin nito ay?
A. Ang lakas ng tao ay nasa pagkakaisa nila.
B. Kailangan magkaisa tayong lahat.
C. Magkakaiba ang mga tao kaya hirap magkaisa.
D. Nagkakaisa ang mga tao.

8. MALIIT ANG SISIDLAN ni Dian kaya iniiwasan siyang tuksuhin ng mga kasama. Ano ang ibig sabihin nito?
A. Walang pasensya
B. Walang pagtitimpi
C. Walang galang
D. Walang lakas ng loob

9. Siya’y isang bulag ngunit kaya niyang gumuhit ng larawan. Siya’y isang ___________________
A. Imbentor
B. Manunulat
C. Dalubhasa
D. Pintor

10. Anong hukuman ang siyang _____________ ng mga kaso ng korupsyon.
A. Court of Appeals-manglilitis
B. Sandigan Bayan-naglilitis
C. Korte Suprema-maglilitis
D. Ombudsman-tagapaglitis

11. _________________ mo naman sa kanila na magdala ng mapagsasaluhan.
A. Usap-usapan
B. Usapin
C. Ipakiusap
D. Pakiusap

12. “Gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan.” (Luk 16:9)
Ano ang kahulugan ng sanlibutan?
A. Mga israelita lamang
B. Apostoles
C. Dukha
D. Katauhan

13. Ano ang pangungusap na dapat mauna?
I. Ngunit ang pagtatalo ay hindi dapat nauuwi sa pagkakagalit.
II. Natural lamang ang pagkakaroon ng magkakaibang pala-palagay ang mga tao.
III. Sa mga mag-asawa man ay hindi maiiwasan ang pagkakaiba ng opinyon.
IV. Kahit sa magkakapatid, karaniwan na ang hindi pagkakasundo.
V. Upang maiwasan ito, nararapat lamang na maging bukas ang ating isipan sa paniniwala ng iba.

A. I.
B. II
C. III
D. IV

14. Alin sa mga sumusunod ang hindi nabibilang na kasingkahulugan ng salitang pala-palagay?
A. Opinyon.
B. Kuru-kuro
C. Paniniwala
D. Akala

15. May pera sa basura. Huwag mong pagtakhan iyan. Isa-isahin mo ang laman ng iyong basurahan. Tiyak na may papel na walang sulat sa likod at maaari mo pa itong sulatan. Kung minsan, may mga papel at notebook na may sulat pero pwede mo namang ipagbili. May mga bukas na lata na maaari mo rin namang tamnan o kaya’y pwedeng balutin ng wrapping paper upang paglagyan ng lapis, bolpen, krayola, aspile o kaya’y pako. Ang pinagbalatan ng sibuyas, patatas at saging, sanga ng kangkong, tira-tirang pagkain ay maaaring maging pagkain ng baboy at maaari rin itong maging pataba sa lupa. Tunay na may pera sa basura kung magtitiyaga lamang at magiging malikhan upang ang patapong mga bagay ay maging kapaki-pakinabang. Anong uri ng texto ang seleksyong binasa?
A. Informativ
B. Argumentativ
C. Prosijural
D. Narativ

16. ____________ magtrabaho sina Fred at Jose.
A. Magkasinbilis
B. Magkasingbilis
C. Napabilis
D. Magkasimbilis

17. Samahan mo si Lola sa palengke _____ hindi maligaw.
A. kung saan
B. noong
C. ng
D. nang

18. Upang lalong maging ______________ ang patakaran ng Pangulo na mabago ang pamamalakad sa bansa, ipinasya niyang magkaroon ng pagbabagong tatag sa lahat ng sangay ng pamahalaan.
A. marangal
B. mabisa
C. tanyag
D. malinaw

19. Nakalulungkot isipin na ang karamihan sa mga kabataan ngayon ay ______________ sa masamang bisyo.
A. nababalisa
B. nalalayo
C. nabubuyo
D. nababalot

20. ________ ng mga pulis ang kadena sa kanyang mga kamay.
A. Nalagyan
B. Nilagyan
C. Inilagay
D. Naglagay

Answers: 1C 2A 3D 4C 5D 6C 7A 8A 9D 10B 11C 12D 13B 14C 15A 16B 17D 18B 19C 20C

Disclaimer

This website believes that education is a right, not a privilege. This portal does not claim ownership to any materials posted. Likewise, questions are not influenced by PRC professional regulatory board. The main purpose of the reviewer is to assist examinees who chose to review online.

17 comments… add one
 • Anonymous Jul 26, 2017 @ 14:48

  #10 I think mali yung sagot. It should be letter d.

  • Anonymous Jul 28, 2017 @ 9:33

   True

  • Anonymous Jan 24, 2018 @ 8:29

   opo. ang alam ko rin po letter D dapat.

  • Unknown May 28, 2018 @ 14:51

   Qng sagot sa #10 at tama. Ang ombudsman ay ang tagapaglitis sa mga opisyal ng gobyerno lamang.

  • Unknown Jul 12, 2019 @ 3:53

   Tama po ang b sa 10. Ombudsman po ay prosecutor ng corruption. Sandigang bayan po ang tagalitis

 • Lady Louise Jul 29, 2017 @ 9:57

  I think the correct answer in #10 is letter D. Corruption made by public officials are prosecuted by Ombudsman.

  • Anonymous Jul 31, 2017 @ 13:22

   Sandigan bayan po ang tamang sagot..

  • Anonymous Jul 31, 2017 @ 13:30

   Hukuman kasi ang tinatanong..hindi tinatanong kung sino ang naglilitis..reread the question.

  • Unknown Aug 29, 2017 @ 9:55

   The Philippine Constitution of 1987 (Sec. 4, Article XI) provided for the anti-graft court known as the Sandiganbayan to continue to function and exercise its jurisdiction over graft and corruption practices provided by law.

 • Unknown Aug 27, 2017 @ 9:35

  dalubhasa pala ang tawag sa bulag na gumuguhit ng larawan ?

 • Anonymous Aug 29, 2017 @ 6:22

  I want more questions????☺
  I trust CBRC☺☺

 • Unknown Sep 1, 2017 @ 16:19

  Sa #16 po ay dapat d po ang sagot. Magkasimbilis. Kapag ang kasunod na katinig po ay b o p ay magiging m po ang ng.

  • Anonymous Mar 15, 2022 @ 15:34

   I agree dapat nagchange to ‘m’ po.

 • Anonymous Dec 14, 2017 @ 6:08

  letter b is the correct answer in number 10 because; stated in RA 3019 which is anti-graft and crrpt practices act will be hired in sandigan-bayan

 • Unknown Feb 28, 2019 @ 8:27

  I trust prc website???? Thank you po! I hope this is my last exam????

 • baboools Apr 4, 2019 @ 2:08

  Tama lang naman yung sagot sa #10

 • NPR going down? Jul 11, 2019 @ 2:14

  di ba pastboard po ito…ung mga nabibili sa recto morayta ;- )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *